Yazdır

 Kongre/Sempozyum Bildiri ve sunuları

 Hayatın Sürdürülebilirliği, Ekosistem ve Kapitalizm; 2 inci Uluslararası Teknoloji ve Bilim Konferansı (Techno-Science) 14-16 Kasım, 2019, Burdur.

Kapitalizmin Kriz Doğurganlığı ve Toplumların Refah Arayışı; 20. Ulusal İktisat Kongresi,  Türk Ekonomi Kurumu, 17-18 Ekim 2019, Adana

 Toplumsal Refah ve Barış İçin Kapitalizme karşı AHİLİK; Uluslararası Mudurnu Araştırmaları, Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu, 21-22. Eylül 2018, Mudurnu/BOLU

"FOR A RESPONSIBLE AND PRODUCTIVE YOUTH: Ibn-i Khaldun,  Akhism and  Social Capital" The 8 th World Islamic Forum 01-02 March 2018, ISTANBUL.

"A Compatitive Studies Of Human Capital With European Unian Countries by TOPSİS Methots"   II. Uluslararası Uygulamalı Teknoloji ve Mühendislik Bilimi Kongresi, 20-21 Nisan 2017, Romanya.

"Akdeniz Bölgesinin İstikrarı ve Refahı için Ahilik ve Sosyal Sermaye Mediterranean İnternational Conferans On Social Sciance, Univercity of Donja Gorica, May 19-22 2017, Podgorica, Montenegro.

"İktisadi kalkınmada Değerler ve Ahilik" Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Sepozyumu (TASAM-Esder) 13-14 Ekim 2016 İstanbul

"Türkiye'de Eğitim Sorunu ve İstihdam İlişkisi", EUREFE'16 Sempozyumu, 14-15 Temmuz 2016 AYDIN

*Türk İslam Medeniyetinde, Ahilik, İktisat ve Devlet, 5. Dünya Türk Formu, 1-3 Haziran 2016, İstanbul

* "Ahilik ve Sosyal Sermaye Bağlamında İktisadi Hayat ve Milli Birlik" Türkiye'nin Strarejik Vizyonu 2023: Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 5-6 Kasım 2015 İstanbul

*Sosyal Sermaye ve İbn-i Haldunda Asabiyet Düşüncesi" I. Uluslararası Uygulamaları Bilimler Kongresi: Sosyal Sermaye, 23-24.10.2015 KONYA

  "Kafkasların Siyasi İstikrarı ve İktisadi Refahı İçin Türkiye Kafkasya İlişkilerinin Önemi" VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi: 13-16 Ekim 2015 Gence AZERBAYCAN

 * "Balkanlarda Barış ve Refah İçin İktisadi İşbirliği Arayışı", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 25-30.2015, MACARİSTAN.

* "Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Teke Yöresi Ekonomisinin Rolü" 1. Teke Yöresi Semposyumu, 04-06 Mart 2015 Burdur.

"", Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 18-21.2014/ ERZURUM

"Beşeri ve Sosyal Sermayenin Verimliliğe Dönüşümü" Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı IV. Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013, Ankara 

* "Sosyal Sermaye Ekseninde Sosyal Kalkınmanın Kotları"Sosyal Kalkınma Sempozyumu:  13-15 Aralık 2013, Diyarbakır.

* Üretim Faktörlerinin Yeniden Yorumu ve Asya'nın Kalkınması; 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: 10-16 Haziran 2013 Celal-Abat KIRGIZİSTAN

* "Barış ve Refah Yolunda Ahilik ve Sosyal Sermaye"; Balkanlarda Barışın İnşasında Ahiliğin Rolü Sempozyumu;  19-21 Eylül 2012. SARAYBOSNA

* "Beşeri Sermaye Beyin Göçü ve Ekonomik Kalkınma",  Uluslararası 7. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 31 Ekim 2009, 763-777, 2009. İstanbul

  * "Küreselleşme; Uluslararası Örgütler ve Yoksulluk", Uluslararası 4. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 20.10.2007, 195-210, 2007. Balıkesir

 *"Küreselleşmenin Aktörleri Yoksulluk ve yoksullukla Mücadele Politikaları"Deniz Feneri Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, 1-3 Şubat 2008, x, 2008. İstanbul

 Uluslararası Sermaye Hareketleri Kriz Etkisi ve Muhtemel Önlemler,  Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Ülkeler Sempozyumu,24-27 Nisan 2008, 341, 2008. Çanakkale

Diğer Etkinlikler

 

Konferans: Ahilik ve İş Ahlakı;  Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 20. Eylül 2018/ BİLECİK

Panel: Oturum Başkanlığı, Toplumsal Değerlerin İnşasında Ahilik ilkeleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 20.09.2019 BURDUR

Konuşmacı: *Ahi Evran Denizli Bölge Toplantısı: TASAM ve ESDER 4. Mayıs 2017

 Çalıştay Oturum Başkanlığı:Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi; TASAM-ESDER; 13-14 Ekim 2016 İSTANBUL

* Kongre Oturum Başkanlığı: Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi; TASAM-ESDER: 13-14 Ekim 2016 İSTANBUL

* Oturum Başkanlığı: 2. Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve istihdam. 23-24 Eylül 2016 KONYA

* Oturum Başkanlığı: 5. Dünya Türk Formu, 1-3 haziran 2016 İstanbul

* Panelist: 

* Kongre Oturum Başkanlığı: Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023: Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 5-6 Kasım 2015 İstanbul

* Çalıştay Oturumu  Başkanlığı: Türkiye'nin Stratejik Vizyomu 2023: Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 5-6 kasım 2015 İstanbul

* Kongre Oturum Başkanlığı: I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-24-2015 Konya

* Oturum Başkanlığı: 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi: 25-30.08.2015, Macaristan.

Panelist: "Ahilik Düşüncesinde İktisadi Hayat", 28. Ahilik Haftası Kutlama Programı; Gümrük ve Tic. Bak. ve Kırşehir Valiliği, Kırşehir, 13.05.2015

* Panel Oturum Başkanlığı: "Toplumsal Kalkınmada Verginin Rolü" MAKÜ Sosyal Bilimler Yüksek Okulu-26.02.2015/BURDUR

Çalıştay Oturum Başkanlığı: "Ahilik Perspektifinde Çalışma Barışı Çalıştayı" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi, 23-10.2014- ANKARA 

Röportaj: Medyatik Deklanşör Dergisi

"...Etrafımıza baktığımızda iç çatışma yaşayan hiçbir gelişmiş ülkenin olmaması, buna karşılık, iç çatışma yaşayan toplumların hepsinin geri kalmış olması tesadüfi olmasa gerek..."

Sempozyum Oturum Başkanlığı: Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu; 20.06.2014/ Erzurum

* Şura Üyeliği: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "2023'e 10 Kala Orta ve Yüksek Ölçek Teknolojili Ürünlerde Avrasya'nın Üretim Üssü Türkiye" Temalı  3. Sanayi Şurası; 20-21-22 Kasım 2013 Ankara.

 *Komisyon Başkanlığı: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3. Sanayi Şurası'na Hazırlık Komisyon Toplantıları, "Sanayi Politikaları ve Uluslararası Rekabet Komisyonu", 4-5 Haziran 2013, İstanbul.

* Kongre Oturum Başkanlığı:  11. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi; 10-16 Haziran 2013 Cala-Abat-Kırgızsitan

* Konferans:"Social Capital and Effect on Social and Economic Success", Banking Shool of Gdansk-Poland. May 31.2012.

*Konferans:  “AB ile Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasi İlişkilerine Bakış”, Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi 23 Aralık 2006

* Konferans:"Türk Cumhuriyetleri ile Sosyal, Ekonomik ve Kültürel ilişkiler” Konferans: Afyonkarahisar Polis Okulu; 22.11.2000

  

2011 Prof. Dr. Mehmet Karagül - Bildiri ve Diğer Etkinlikler. Okuyan ve düşünen ve yazan zeki insanların buluşma noktası
Powered by Joomla 1.7 Templates