Yazdır

 

NOT: Saygıdeğer meslekdaşlarım, kitaplarımızdan ücretsiz birer örnek akademik kopya edinebilmek için lütfen tıklayın

Sanayi toplumunda: “Neyin var?” ,

Bilgi toplumunda: “Ne biliyorsun?”,

 Iletişim toplumunda ise“Kimi tanıyorsun?”,

sorularının cevabıdır: Sermaye.

 

SOSYAL SERMAYE

 (Kapitalizmin Kör Noktası)

 Okurların ortak kanaatı: "Son Yılların En Özgün ve İddialı Kitabı"

      Sadece ekonomi değil, siyaset dahil bütün diğer sosyal bilimler, hatta disiplinlerarası işbirliği kapsamında fen bilimleri alanında çalışanlar ve özellikle azgelişmiş milletler üzerine söz söyleme iddasında olan her kişinin mutlaka okuması gerken özgün bir kitap:   

Toplumların millet olarak varlığını sürdürebilmeleri öncelikle iktisaden  kalkınmalarıyla mümkündür. Bu nedenle iktisadi kalkınma her milletin hem hakkı, hem de zorunlu olduğu bir süreçtir. Ancak bu alanda mevcut iktisat politikalarını uygulayarak hedefe ulaşabilmiş herhangi bir azgelişmiş ülke örneği göstrebilmek mümkün değildir.


         Dolayısıyla mevcut hali değiştirme adına, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uygulamakta oldukları; karı doruklaştırarak, sermaye birikimi oluşturmayı amaç edinen cari ekonomik büyüme politikalarını, insan merkezli fayda ve refah artışını hedefleyen iktisadi kalkınma politikaları ile ikame etmelerinin, gerekçelerini ve yöntemlerini bu kitapta bulmanız mümkündür. 

         Temenni ederim ki, bu kitaba ayracağınız kıymetli vaktinizi heba ettiğinizi düşünmezsiniz. 

İÇİNDEKİLER

 

 BAŞLARKEN   15

Bölüm I 21

 

İKTİSAT/EKONOMİ21

 A.         İktisadı Anlamak 23

 B.         Üretim ve Tüketim  27

 C.         Üretim ve Ticaret 30

 D.         Paylaşım  33

 

Bölüm II36

GELENEKSEL ÜRETİM FAKTÖRLERİ36

A.         Geleneksel Üretim Faktörlerinin Analizi37

1.          Emek 39

a.          Dünden Bugüne Üretim Sürecinde Emek 41

b.          Emek ve Gelirin Paylaşımı42

2.          Sermaye: (Fiziki ve Finansal) 44

a.          Sermaye ve Üretim  48

 b.          Sermaye ve Gelirin Paylaşımı48

 c.          Borçla Sermaye Temininin Yansımaları49

i. Kendi Malları için Pazar Oluşturabilmek 50

ii. Hedef Ülkenin İktisat Politikalarını Yönetmek 51

iii. Hedef Ülkeyi Siyasal Alanda Kontrolüne Almak 51

iv. Sermaye Arz Fazlasını İhraç Ederek, Genel Ekonomik Dengeyi Kurmak 52

v. Ve Faiz Geliri Elde Edebilmek 54

vi. Oluşturulan Borç Alma İhtiyacı ve Sermaye Kavramı54

3.          Doğal Kaynaklar 56

a.          Doğal Kaynak ve Üretim İlişkisi57

b.          Doğal Kaynakların Dağılımı ve Yansımaları58

c.         Doğal Kaynaklarda Çoğalma ve Tükenme  60

d.         Kullanımına Göre Doğal Kaynaklar61

i. Soframızdaki Doğal Kaynaklar ve Gıda Güvenliği61

ii. Sanayideki Doğal Kaynaklar: Enerji ve Hammaddeler63

e.       Doğal Kaynaklar ve Gelirin Paylaşımı64

f.        Doğal Kaynaklarla İlgili Diğer Sorunlar65

4.          Müteşebbis/Girişimci67

B.         Geleneksel Üretim Faktörlerinin Değerlendirilmesi69

1.          Müteşebbisin Ayrıcalığı70

2.          Sermayenin İmtiyazı70

3.          Klasik Üretim Faktörleri ve Serbest Piyasanın İşleyişi71

4.          Klasik Üretim Faktörleri ile İktisadi Kalkınma  74

C.         Üretim Faktörlerinin Sınıflandırılması76

1.          Asli-Doğal Üretim Faktörleri76

a.          İnsan (Emek ve Müteşebbis)77

b.          Doğal Kaynaklar80

2.          Türetilmiş Üretim Faktörleri81

a.          Müteşebbis 81

b.          Sermaye (Fiziki-Finansal)83

3.          Kullanımına Göre Üretim Faktörleri85

a.          Kullanımla Tükenenler85

 b.          Kullanılmadığında Kaybolanlar86

 c.          Tek Seferlik Kullanılabilenler87

d.          Eş zamanlı ve Tekrarlı Kullanılabilenler88

 

Bölüm III91

 EVRİM GEÇİREN SERMAYEYE AİT YENİ KAVRAMLAR   91

A.         Finansal ve Fiziki Sermaye  94

B.         Doğa Sermayesi94

C.         Kültür Sermayesi95

D.         Zaman Sermayesi97

E.         Manevi/Ruhsal Sermaye  98

F.          Bilgi Sermayesi99

G.         Entelektüel Sermaye  100

H.         Beşeri Sermaye  102

1.          Beşeri Sermayenin Tanımlanması106

2.          Beşeri Sermayenin Edinimi107

a.          Eğitimli ve Sağlıklı Olabildiğince Fazla Nüfus 108

b.          Beyin Göçü  108

i.  Beyin Göçünün Nedenleri109

 ii. Beyin Göçünün Etkileri111

3.          Beşeri ve Fiziki Sermayenin Mukayesesi112

4.          Beşeri Sermaye ve İktisadi Kalkınma  113

5.          Beşeri Sermayeden Etkin Faydalanma  115

a.          Uygun Çalışma Ortamının Hazırlanması116

b.          Beşeri ve Fiziki Sermayenin Tamamlayıcılığı116

c.          Ücretler ve Beşeri Sermaye  117

 d.          İşe Bağlılık Konusunda Motivasyon  118

e.          Moral Değerler ve Güven  119

İ.          Sosyal Sermaye  120

 Bölüm IV.122

 İKTİSAT KURAMINDA YENİ BİR ALGI: SOSYAL SERMAYE  122

A.         Sosyal Sermaye Ekseninde İktisat ve Sosyoloji123

1.          Sosyolojinin Tanımı ve İlgi Alanı124

2.          Sosyal İktisadı Tanımlamak 125

3.          İktisadın Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu  125

B.         Sosyal Sermayeyi Anlamak 127

1.          Sosyal Sermayenin Tanımı127

a.          Sosyal Normlar130

 b.          Güven  132

 c.          İletişim Ağları133

 2. Sosyal Sermaye Kavramının Gelişimi134

3. Sosyal Sermayenin Önemi135

 4. Sosyal Sermayenin Ölçülmesi137

5. Fiziki, Beşeri ve Sosyal Sermayenin Karşılaştırılması142

6. Sosyal Sermayenin Fiziki-Mali ve Beşeri Sermaye ile Etkileşimi146

7. Sosyal Sermayenin Kaynakları147

a.          Aile  147

b.          Sivil Toplum Örgütleri149

c.           Kamusal Hayat151

d.          Kitle İletişim Araçları152

e.          Beşeri Kalkınma Düzeyi154

f.          Gelir Dağılımı156

g.          Adaletin Tesisi157

h.         Ülkede "Karşıtı" Tanımlama Şekli158

i.          Toplumsal Farklılıklar ve Ortaklıklar160

Bölüm V.163

EKONOMİK, POLİTİK VE TOPLUMSAL HAYATTA SOSYAL SERMAYE  163

A. Sosyal Sermayenin Ekonomik Etkileri164

1.          İktisat Yazınında Güven ve İktisadi Kalkınma  166

2.          İktisadi Planlama ve Sosyal Sermaye  169

3.          Kaynak Kullanımı ve Sosyal Sermaye  170

4.          Tasarruflar ve Güven Düzeyi171

5.          Yolsuzluk ve Sosyal Sermaye  173

6.          Bürokratik İşlemler ve Sosyal Sermaye  175

7.          Belirsizliklerin Azalması ve Güven  177

8.          Güvenlik Harcamaları ve Sosyal Sermaye  178

9.          Sosyal Sermaye ve İktisadi Kalkınma  179

 B.         Sosyal Sermaye ve Siyasal Yaşam  182

1.          Yaşayan Demokrasi ve Sosyal Sermaye  183

2.          Politik Yaşama Katılım ve Sosyal Sermaye  184

3.          Askeri Müdahaleler ve Sosyal Sermaye  185

4.          Yönetimde İstikrar ve Sosyal Sermaye  186

 5.          Politik İstikrar ve İktisadi Başarı188

 C.         Eğitim, Öğretim ve Sosyal Sermaye  189

1.          Sosyal Sermayenin Gelişimi ve Eğitim  190

 2.          Öğretimde Başarı ve Sosyal Sermaye  192

 3.          Bilgiden Faydalanma ve Güven  194

D.         Toplumsal Hayat ve Sosyal Sermaye  195

1.          Gönüllü Sivil Toplum Faaliyetlerine Katlım  197

2.          Toplumsal Özel Günlere Katılım ve Ziyaretler 199

3.          Ailelerin Özel Günlerine Katılım  200

 4.          Sivil Hayattaki Canlılık ve İktisadi Etkinlik 201

Bölüm VI.203

GELİŞME SÜRECİNDE OLAN ÜLKLERDE SOSYAL SERMAYE EKSENLİ KALKINMA   203

A.         Azgelişmiş Ülke Özellikleri204

1.          Ekonomik Yapı204

 2.          Sosyal Görünüm  205

3.          Siyasi ve İdari Özellikler 206

 4.          Sosyal ve Coğrafi Alanda Farklı Yapılar 207

5.          Dar Kapsamlı Beşeri İlişkiler ve Güven  208

B.         Kalkınma Politikalarının Esasları209

 1.          Donanımlı İnsan Yetiştirmek 211

2.          Doğal Kaynaklara Sahip Çıkmak 212

3.          Önce Üretim  213

 4.          İktisadi Büyüme Yerine Kalkınma  214

5.          Para Basmaktan Korkmamak 215

6.          Borçlanmadan Kaçınmak 216

7.          Borçlanmanın Sürdürülebilirliği ...! 217

8.          Faiz Dışı Fazla ...! 217

9.          Mülk Satıp Mal Almak ...! 218

BİTİRİRKEN...   221

 

Yararlanılan Eserler 223

 

2011 Prof. Dr. Mehmet Karagül - sosyal sermaye. Okuyan ve düşünen ve yazan zeki insanların buluşma noktası
Powered by Joomla 1.7 Templates